0512 34 12 74

Afscheid juf Geke en meester Michèl

Uitnodiging voor 11 juli 2017, 15.45 tot 17.00 uur

Juf Geke Douwsma

Geke werkte sinds 2000 op pcbo De Wyngert en nu voor het eerste jaar op De Frissel. Geke gaf in die periode les in verschillende groepen. De laatste jaren was Geke het vertrouwde gezicht in groep 1-2.

en

meester Michèl Houwen

Michèl werkte sinds 1985 op obs De Skûle en nu voor het eerste jaar op de Frissel. Hij werkte al die jaren als leerkracht in verschillende groepen. Hij was in de periode 1988-1998 directeur van de school.

We willen hen beiden bedanken voor alles wat zij al die jaren voor hun eigen school en ook in de nog maar korte historie van De Frissel hebben betekend. Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen, jong en oud, die Geke en Michèl de hand wil drukken. We doen dit onder het genot van een kopje koffie of thee in een vooral informeel samenzijn.

U bent op dinsdagmiddag 11 juli a.s. tussen 15.45 en 17.00 uur van harte welkom op de Frissel

Namens team, schoolcommissie en mzr van De Frissel,

Egbert Klazenga, directeur