0512 34 12 74
 SWS De Frissel, basisschool in Drachtstercompagnie

De Frissel,
een goede start voor ieder kind.

SWS De Frissel is een samenwerkingsschool in Drachtstercompagnie, die met ingang van augustus 2022 gehuisvest is in het nieuwe MFC.

Het Friese woord ‘frissel’ betekent vlecht. Twee scholen met verschillende culturen en identiteiten vormen tezamen één mooie nieuwe sterke vlecht. Eén nieuwe school met een nieuw gezicht en een sterk onderwijsconcept waarin krachten zijn gebundeld maar onderlinge verschillen zichtbaar mogen blijven. Dit houdt tevens in dat op onze school leerlingen uit alle gezindten welkom zijn. We zien deze verschillen als kansen om van te leren.

Adenium

Onze school valt samen met de 10 andere scholen van PCBO Smallingerland e.o. en alle scholen van OPO Furore onder onderwijskoepel Adenium. Wilt u meer over Adenium weten, bezoek dan de website!

Trijewiis

De Frissel is een samenwerkingsschool die samen met de scholen in Oudega en Houtigehage Trijewiis vormt.