0512 34 12 74

Hoofdvakken

Op school besteden we veel tijd aan de basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen. We noemen dat dan ook onze hoofdvakken. We hebben voor deze vakken schooldoelstellingen opgesteld die rond het landelijk gemiddelde liggen. Naast de hoofdvakken geven we les in een breed scala van andere vakken. In de schoolgids is hier het nodige over te lezen. Deze is te vinden onder 'nieuws en informatie' en dan onder 'documenten'.