Hoofdvakken

Op school besteden we veel tijd aan de basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen. We noemen dat dan ook onze hoofdvakken. We hebben voor deze vakken ambitieuze schooldoelstellingen opgesteld die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Naast de hoofdvakken geven we les in een breed scala van andere vakken. In de schoolgids is hier het nodige over te lezen. Deze is te vinden onder 'nieuws en informatie' en dan onder 'documenten'.

Wij werken op school met het IEP-leerlingvolgsysteem. We vinden dat dit beter past bij Visible Learning. Het gaat erom dat we kinderen vergelijken met hun eerdere prestatie in plaats van hen te vergelijken met elkaar.