0512 34 12 74

Identiteit

IDENTITEIT

Identiteit

Naast elkaar ...

In onze samenwerkingsschool staan de christelijke en niet-christelijke levensbeschouwingen naast elkaar. We houden het verschil in opvattingen op school zichtbaar en kiezen niet voor vormen waarin identiteiten qua inhoud verwateren. Ouders maken kenbaar welk onderwijs ze kiezen voor hun kinderen tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming. Alle lessen worden in principe gegeven door de leerkrachten van de school. We  houden bij het verdelen van de lessen ook rekening met hun achtergrond en overtuiging, zodat iedereen op authentieke wijze les kan geven. 


Identiteit

.. en samen leven

We vinden het van belang  dat kinderen leren samen te leven en vooral ook respect voor elkaar en voor elkaars  mening te hebben. We leren hen waardering en respect  op  te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden Dit hebben  zij nodig om straks  als actieve burgers deel te kunnen nemen in onze  multiculturele samenleving en in onze democratische rechtsstaat.