Identiteit

IDENTITEIT

Identiteit

Naast elkaar ...

In onze samenwerkingsschool staan de christelijke en niet-christelijke levensbeschouwingen naast elkaar. We houden het verschil in opvattingen op school zichtbaar en kiezen niet voor vormen waarin identiteiten qua inhoud verwateren. Ouders maken kenbaar welk onderwijs ze kiezen voor hun kinderen tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming. Alle lessen worden door de leerkrachten van de school gegeven. Een keer in de week krijgen we hierbij ondersteuning van een GVO-docent en de pastor van de plaatselijke kerk. We houden bij het verdelen van de lessen ook rekening met de achtergrond van de leerkrachten en hun overtuiging zodat iedereen op authentieke wijze les kan geven.


Identiteit

.. en samen leven

We vinden het van belang dat kinderen leren samen te leven en vooral ook respect voor elkaar en voor elkaars mening te hebben. We leren hen waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden Dit hebben zij nodig om straks als actieve burgers deel te kunnen nemen in onze multiculturele samenleving en in onze democratische rechtsstaat.