0512 34 12 74
Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op De Frissel hanteren we een continurooster.

Elke dag beginnen we om 8.15 uur en eindigen we om 14.15 uur, behalve op

- woensdag, dan zijn alle groepen om 12.15 uur vrij, en op

- vrijdag, dan is de onderbouw (groep 1 tot en met 4) om 12.15 uur vrij.

’s Ochtends gaat de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de lessen zodat we precies om 8.15 uur met de lessen kunnen beginnen. Wij vragen dringend aan de ouders er voor te zorgen dat hun kind op tijd op school is.

Gymnastiekrooster

groep 1-2 woensdagmorgen 8.45 - 9.45 uur
groep 3-4 donderdagmiddag 12.45 - 13.45 uur
groep 3-4 vrijdagmorgen 11.30 - 12.15 uur
groep 5-6 dinsdagmorgen 11.30 - 12.15 uur
groep 5-6 vrijdagmiddag 13.30 - 14.15 uur
groep 7-8 dinsdagmiddag 13.30 - 14.15 uur
groep 7-8 vrijdagmorgen 8.45 - 9.30 uur

Vakanties

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties voor dit schooljaar. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Herfstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 t/m 23 februari 2024

Goede Vrijdag

29 maart 2024

Pasen

31 maart en 1 april 2024

Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart)

29 april t/m 10 mei 2024

Pinksteren

19 en 20 mei 2024

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus 2024

Verlof aanvragen

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van de school.

Wilt u verlof aanvragen, klik op 'aanvraagformulier verlof', vul dit in en lever het in op school.

Studiedagen en zorgvergaderingen (kinderen zijn vrij)

Studiemiddag Trijewiis (12 uur VRIJ) 28 september 2023
Studiedag schoolplanontwikkeling 3 november 2023
Zorgvergadering 31 januari 2024
Studiemiddag (12 uur VRIJ) 26 februari 2024
Studiedag Trijewiis 16 april 2024
Adeniumdag 5 juni 2024
Personeelsmiddag Trijewiis (12 uur VRIJ) nnb
Zorgvergadering 3 juli 2024
Interne organisatie 19 juli 2024