0512 34 12 74
Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op De Frissel hanteren we een continurooster.

Elke dag beginnen we om 8.15 uur en eindigen we om 14.15 uur, behalve op

- woensdag, dan zijn alle groepen om 12.15 uur vrij, en op

- vrijdag, dan is de onderbouw (groep 1 tot en met 4) om 12.15 uur vrij.

’s Ochtends gaat de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de lessen zodat we precies om 8.15 uur met de lessen kunnen beginnen. Wij vragen dringend aan de ouders er voor te zorgen dat hun kind op tijd op school is.

Gymnastiekrooster

Met ingang van 1 maart 2023 heeft het Sportbedrijf een vakleerkracht gymnastiek beschikbaar. Met enige aanpassingen lukt het om alle gymnastieklessen te laten verzorgen door deze vakleerkracht. De inzet van de vakleerkracht is tot de zomervakantie en een mooie impuls voor ons onderwijs.

groep 5-6 dinsdagmorgen 11.30 - 12.15 uur
groep 7-8 dinsdagmiddag 12.45 - 13.30 uur
groep 7-8 vrijdagmorgen 08.30 - 09.30 uur
groep 1-2 vrijdagmorgen 09.45 - 10.45 uur
groep 3-4 vrijdagmorgen 11.30 - 12.15 uur
groep 5-6 vrijdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

Vakanties

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties voor dit schooljaar. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag

7 april 2023

Pasen

9 en 10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsweekend

18 t/m 21 mei 2023

Pinksteren

28 en 29 juni 2023

Zomervakantie

21 juli t/m 3 september 2023

Verlof aanvragen

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van de school.

Wilt u verlof aanvragen, klik op 'aanvraagformulier verlof', vul dit in en lever het in op school.

Studiedagen en zorgvergaderingen (kinderen zijn vrij)

Zorgvergadering 1 februari 2023
Studiedag 15 maart 2023
Adeniumdag 26 mei 2023
Studiemiddag 30 mei 2023 middag
Zorgvergadering 5 juni 2023
Interne organisatie 21 juli 2023