Muzikale vorming

Muziek is voor de ontwikkeling van jonge kinderen van groot belang. Het heeft een positief effect op de sociaal emotionele ontwikkeling en ook op de leerprestaties van kinderen. Op school wordt daarom het zingen gestimuleerd. Dit doen we bij levensbeschouwelijke vorming maar ook bij muzieklessen. We worden daarbij ondersteund door een vakleerkracht. Ook stimuleren we dat kinderen een instrument leren bespelen. Jaarlijks organiseert de school een muziekproject waarbij leerlingen kennismaken met instrumenten.