Infoblad

Altijd op de hoogte!

Iedere maandag verschijnt ons infoblad met een update van activiteiten en allerhande schoolinformatie. De meest recente infobladen vindt u hieronder terug. Ouders ontvangen het infoblad ook per mail.

Naast de wekelijkse informatie reiken wij aan het begin van ieder schooljaar een schoolkalender uit aan de ouders met daarop aangegeven de activiteiten waarvan de data al bekend zijn. Deze schoolkalender vindt u op de homepage.

Ook de informatiefolder die we jaarlijks uitreiken aan alle gezinnen is te vinden op de homepage.

Parro-app

Sinds vorig schooljaar hebben we de Parro-app in gebruik genomen. Leerkrachten kunnen hiermee snel met hun groep of de ouders communiceren.