Laatste nieuws

Laatste nieuws

Privacywetgeving op De Frissel

Sinds 25 mei is de wet AVG van kracht. Ook het onderwijs valt onder de regels van deze nieuwe wet. Een van de richtlijnen is om een privacyverklaring op te nemen. Voor De Frissel kunt u deze vinden op onze website onder de tegel Nieuws, info en contact: 'documenten'. Wanneer u vragen of opmerkingen over het privacybeleid heeft kunt u contact opnemen met de directie.

Laatste nieuws

Nieuwbouw MFC Drachtstercompagnie

In Drachtstercompagnie wordt een multifunctioneel centrum gebouwd waar naast de sportverenigingen en het dorpshuis ook onze school onderdeel van wordt. Als alles volgens planning loopt, kan het gebouw mei 2022 in gebruik worden genomen.

Laatste nieuws

Pop in de School voor groep 5-8!

Leerlingen uit groep 5 t/m 8 mogen zelf kiezen op welk instrument ze willen spelen: gitaar, slagwerk, keyboard of zang. Over het vervolg van Pop in de Klas, in de vorm van bijvoorbeeld een naschools aanbod, wordt nagedacht.