0512 34 12 74

Laatste nieuws

Laatste nieuws

Privacywetgeving op De Frissel

Sinds 25 mei is de wet AVG van kracht. Ook het onderwijs valt onder de regels van deze nieuwe wet. Een van de richtlijnen is om een privacyverklaring op te nemen. Voor De Frissel kunt u deze vinden op onze website onder de tegel Nieuws, info en contact: 'documenten'. Wanneer u vragen of opmerkingen over het privacybeleid heeft kunt u contact opnemen met de directie.

Laatste nieuws

Na 33 jaar afscheid van Drachtstercompagnie!

Na 17 jaar als leerkracht werkzaam zijn te geweest op De Wyngert werd Egbert Klazenga directeur, waarvan de laatste twee jaar, na de fusie met De Skûle, op De Frissel.

Nu is het tijd voor verandering: Egbert gaat zich richten op andere werkzaamheden binnen PCBO Smallingerland.

Vrijdag 13 juli is er voor de leerlingen een kinderreceptie van 11.00 tot 12.00 uur. 's Middags is er tussen 16.30 en 18.00 uur een receptie waarbij iedereen van Drachtstercompagnie van harte uitgenodigd is hem de hand te schudden.

Wij hopen u te begroeten.

Laatste nieuws

De Frissel winnaar Frysk Sjongfestival!

Vrijdag 29 juni 2018 zong De Frissel in de finale van het Frysk Sjongfestival, als een van de zes finalisten. Dit jaar vond dit plaats tijdens City Proms in Leeuwarden vanwege Culturele Hoofdstad. De Frissel eindigde als eerste en daar zijn we supertrots op! Felicitaties voor groep 6/7 en voor juf Heleen en juf Marianne. 

Beluister en bekijk de CLIP