0512 34 12 74
Ouders
100%
min
100%

Ouders

Wilt u meedenken en meehelpen?

Ouders

Jun, 2019 Categorie

INSPRAAK

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad, bestaande uit twee leerkrachten en twee ouders, heeft inspraak in alle schoolgebonden zaken, zoals bijvoorbeeld visieontwikkeling, inzet van het personeel, schooltijden, de hoogte van de ouderbijdragen, veiligheidsbeleid etc. Er is onderscheid tussen adviesrecht en instemmingsrecht. De namen van de leden vindt u in onze informatiefolder.

Lees verder
Ouders

Jun, 2019 Categorie

ACTIEF BETROKKEN

SCHOOLCOMMISSIE

De schoolcommissie bestaat uit zes ouders van de school. Zij vergadert over alle lopende schoolzaken en is vooral een klankbord voor de directie. Verder assisteren de schoolcommissieleden het team bij allerhande activiteiten zoals sporttoernooien, vieringen, Kinderboekenweek, Sinterklaas en de Laatste Schooldag. De namen van de leden vindt u in onze informatiefolder.

Ouders
100%
min
26%

Jun, 2019 Categorie

KLANKBORD

IDENTITEITSCOMMISSIE

De identiteitscommissie is het klankbord voor het team als het gaat om de vorm en opzet van het levensbeschouwelijk onderwijs en alle identiteitsgerelateerde onderwerpen. De commissie bestaat uit zes ouders en leerkrachten. De samenstelling van de commissie is zo gekozen dat alle levensbeschouwelijke richtingen zijn vertegenwoordigd. De commissie vergadert vier keer per jaar. De namen van de leden vindt u in onze informatiefolder.

Wanneer u vragen hebt aan de identiteitscommissie kunt u een bericht sturen naar: ">identiteit.swsdefrissel@pcbosmallingerland.nl