0512 34 12 74

Educatief partnerschap

Educatief partnerschap

Partners in education

Wij zien ouders als deskundigen als het gaat om de ontwikkeling van hun eigen kind. Onze school ziet hen dan ook graag als ‘partners in education’. Daarom stimuleren we ouderbetrokkenheid actief. Ouderbetrokkenheid op De Frissel heeft de volgende 9 kenmerken:

 

 

Ouderbetrokkenheid is gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de  ontwikkeling van kinderen.

 

 

De school waarborgt de herkenbaarheid van en de aandacht voor de verschillende  identiteiten. Ouderbetrokkenheid op de samenwerkingsschool houdt in dat we voor de vorming van de levensbeschouwelijke identiteit vooral ook een rol zien voor thuis.

 

 

De school stimuleert ouders respect te hebben voor de verschillen in opvattingen en kiest daarom niet voor het vermijden van verschillen, maar door het accepteren er van.

 

 

We richten onze pijlen niet op wat er mist op het gebied van identiteit maar op wat ouders verbindt in gezamenlijke waarden en normen als eerlijkheid, rechtvaardigheid en rentmeesterschap.

 

 

Op school praten we bij voorkeur met ouders en kinderen in plaats van met ouders over kinderen.

 

 

Dit gebeurt deels door het houden van ontwikkelingsgesprekken die altijd betrekking hebben op de periode die voor ons ligt.

 

 

De school geeft ouders duidelijke handvatten waarmee zij hun kind adequaat kunnen ondersteunen.

 

 

We willen over opvoeden en onderwijzen open met ouders communiceren. Met het ouderportaal van Parnassys hebben ouders altijd toegang tot de behaalde resultaten van hun kind en eventueel gemaakte afspraken.

 

 

Ouderbetrokkenheid speelt zich voor een groot deel thuis af. Daarmee bedoelen we dat we voor wat betreft de opvoeding thuis en op school samen willen optrekken en zoveel mogelijk één lijn willen trekken.