0512 34 12 74

Identiteitscommissie

Identiteitscommissie

Klankbord levensbeschouwing en identiteit

De identiteitscommissie is het klankbord voor het team als het gaat om de vorm en opzet van het levensbeschouwelijk onderwijs en alle identiteitsgerelateerde onderwerpen. De commissie bestaat uit zes ouders en leerkrachten. De samenstelling van de commissie is zo gekozen dat alle levensbeschouwelijke richtingen zijn vertegenwoordigd. De commissie vergadert vier keer per jaar. De namen van de leden vindt u in de schoolgids.

Wanneer u vragen hebt aan de identiteitscommissie kunt u een bericht sturen naar: identiteit.swsdefrissel@pcbosmallingerland.nl

De verslagen vindt u onderstaand.