PCBO Smallingerland

PCBO Smallingerland

PCBO Smallingerland is een stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Smallingerland met scholen in Drachten, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Opeinde en Oudega en dochter van holding Adenium. De stichting heeft 10 scholen voor primair onderwijs en 1 school (SBO Sjalom) voor speciaal basisonderwijs met in totaal ongeveer 2200 leerlingen. Zij worden ondersteund door 235 personeelsleden; leerkrachten, directeuren en onderwijsondersteunend personeel. Een deel van de medewerkers is werkzaam op het servicebureau van de holding Adenium in Drachten. Het dagelijks bestuur van Adenium is in handen van het College van Bestuur. De stichting heeft daarnaast een Raad van Toezicht van vijf personen.

Meer informatie over PCBO Smallingerland vindt u op de website: www.adenium.nl