0512 34 12 74
Missie en visie

Missie en visie

Missie en visie

missie en visie

Op samenwerkingsschool De Frissel is iedereen, jong en oud, leerkracht, ouder of leerling, gelijkwaardig. Dat betekent niet dat we ook allemaal gelijk zijn. De verschillen die er zijn, zien we als een kans om te leren van elkaar en met elkaar. Daarom geven we op school ruimte om elkaar te ontmoeten. Op school vormen waarden als respect, veiligheid en vertrouwen de basis voor de omgang met elkaar.

In een sfeer van veiligheid, onderling respect en vertrouwen in elkaar, willen we het leren van leerlingen richten op de totale ontwikkeling (‘hart, hoofd en handen’) en dit leren voor hun ook zichtbaar en betekenisvol te maken. Om dat te bereiken werken we met een team gemotiveerde en ambitieuze medewerkers vanuit een professionele houding aan kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs en streven we voor onze leerlingen naar prima onderwijsresultaten, een ieder naar eigen vermogen en kunnen.

We worden niet allemaal Einstein als we hard werken ... we worden wel allemaal beter!

De eerdergenoemde kernwaarden zijn uitgewerkt in de schoolgids.

Het bovenstaande is opgenomen in het visiedocument wat voor aanvang van de samenwerkingsschool (zomer 2016) onder verantwoordelijkheid van medezeggenschapsraad, schoolcommissie en identiteitscommissie tot stand is gekomen.

We hebben ook een visie op leren geformuleerd die gebaseerd is op Visible Learning.

Lees verder