0512 34 12 74

Schooltijden

Nieuwe schooltijden vanaf 2017/2018 op De Frissel

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017/2018 maakt ook De Frissel gebruik van een continurooster. De schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en het team hebben hiertoe besloten nadat alle ouders hierover zijn bevraagd via een enquête. Het rooster ziet er vanaf september 2017 als volgt uit:

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

groep 1-4

8.15-14.15 uur

8.15-14.15 uur

8.15-12.15 uur

8.15-14.15 uur

8.15-12.15 uur

groep 5-8

8.15-14.15 uur

8.15-14.15 uur

8.15-12.15 uur

8.15-14.15 uur

8.15-14.15 uur

 

In ons continurooster gaan de onderbouwleerlingen 24,5 uur naar school en de bovenbouwleerlingen 26 uur. De kinderen hebben hun middagpauze van 12.15-12.45 uur. Ze lunchen in de klas vanaf 12.00 uur. Als het goed weer is gaan alle kinderen na de lunch naar buiten. Niet-onderwijzend personeel verzorgt het toezicht bij het buiten spelen tussen de middag.

De kleuters spelen eerst buiten en eten daarna tussen 12.00 en 12.30 uur. Bij de kleuters assisteert een pool van ouders tijdens de lunch.

’s Ochtends gaat de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de lessen, zodat we precies om 8.15 uur met de lessen kunnen beginnen. Wij vragen dringend aan de ouders er voor te zorgen dat hun kind op tijd op school is.

 

 

 

Overblijven

Alle leerlingen van De Frissel ontvingen aan het begin van dit nieuwe schooljaar een vrolijke koeltas om hun lunch in mee te nemen naar school.