Schooltijden

Schooltijden op De Frissel

Wij maken gebruik van een continurooster. De schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en het team hebben hiertoe besloten nadat alle ouders hierover zijn bevraagd via een enquête. Het rooster ziet er als volgt uit:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

groep 1-4

8.15-14.15 uur

8.15-14.15 uur

8.15-12.15 uur

8.15-14.15 uur

8.15-12.15 uur

groep 5-8

8.15-14.15 uur

8.15-14.15 uur

8.15-12.15 uur

8.15-14.15 uur

8.15-14.15 uur

In ons continurooster gaan de onderbouwleerlingen 24,5 uur naar school en de bovenbouwleerlingen 26 uur. De lunchpauze is van 12.15 tot 12.45 uur. Bij de kleuters assisteert een pool van ouders bij de lunch.

’s Ochtends gaat de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de lessen, zodat we precies om 8.15 uur met de lessen kunnen beginnen. Wij vragen dringend aan de ouders er voor te zorgen dat hun kind op tijd op school is.

Schooltijden

Overblijven

Alle leerlingen van De Frissel krijgen een vrolijke koeltas om hun lunch in mee te nemen naar school.