0512 34 12 74

Vakantierooster

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2020-2021. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Zomervakantie

4 juli t/m 17 augustus 2020

Herfstvakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

Pasen

4 en 5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag)

3 t/m 14 mei 2021

Pinksteren

23 en 24 mei 2021

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

Studiedagen en zorgvergaderingen (kinderen zijn vrij)

Studiedag 18 november 2020
Zorgvergadering tweedaagse 3 en 4 februari 2021
Adeniumdag 1 maart 2021
Zorgvergadering 30 juni 2021
Interne organisatie 9 juli 2021