0512 34 12 74

Vakantierooster

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2017-2018. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2017
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
Goede Vrijdag 30 maart 2018
Pasen 2 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie 30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

 

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.