0512 34 12 74

Vakantierooster

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2019-2020. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Zomervakantie

15 juli t/m 25 augustus 2019

Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 21 februari 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020

Pasen

12 en 13 april 2020

Meivakantie (incl. Koningsdag)

27 april t/m 8 mei 2020

Rond Hemelvaartsdag

21 en 22 mei 2020

Pinksteren

31 mei en 1 juni 2020

Zomervakantie

6 juli t/m 16 augustus 2020

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

 

Studiedagen en zorgvergaderingen (kinderen zijn vrij)

Studiedag23 september 2019
Studiedag13 november 2019
Zorgvergadering5 februari 2020
Studiedag24 februari 2020
Studiedag22 april 2020
Zorgvergadering24 juni 2020
Interne organisatie/studiedag3 juli 2020