0512 34 12 74

Vakantierooster

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties voor dit schooljaar. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 27 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Pasen

17 en 18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag)

23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsweekend

26 t/m 29 mei 2022

Pinksteren

5 en 6 juni 2022

Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2022

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

Studiedagen en zorgvergaderingen (kinderen zijn vrij)

Studiedag 22 september 2021
Adeniumdag 27 september 2021
Studiedag 10 november 2021
Zorgvergadering 9 februari 2022
Zorgvergadering 22 juni 2022
Interne organisatie 15 juli 2022