Vakantierooster

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties voor dit schooljaar. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag

7 april 2023

Pasen

9 en 10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsweekend

18 t/m 21 mei 2023

Pinksteren

28 en 29 juni 2023

Zomervakantie

21 juli t/m 3 september 2023

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

Studiedagen en zorgvergaderingen (kinderen zijn vrij)

Zorgvergadering 1 februari 2023
Studiedag 15 maart 2023
Adeniumdag 26 mei 2023
Studiemiddag 30 mei 2023 middag
Zorgvergadering 5 juni 2023
Interne organisatie 21 juli 2023