0512 34 12 74

Vakantierooster

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2019-2020. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Zomervakantie

15 juli t/m 25 augustus 2019

Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 21 februari 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020

Pasen

12 en 13 april 2020

Meivakantie (incl. Koningsdag)

27 april t/m 8 mei 2020

Rond Hemelvaartsdag

21 en 22 mei 2020

Pinksteren

31 mei en 1 juni 2020

Zomervakantie

6 juli t/m 16 augustus 2020

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

 

Studiedagen en zorgvergaderingen (kinderen zijn vrij)

Studiedag 23 september 2019
Studiedag 13 november 2019
Zorgvergadering 5 februari 2020
Studiedag 22 april 2020
Zorgvergadering 24 juni 2020
Interne organisatie/studiedag 3 juli 2020