0512 34 12 74

Visible Learning school

Visible Learning school

Leren zichtbaar maken

Het team werkt stelselmatig aan de verbetering van het onderwijs. We kiezen daarbij voor ‘evidence based’ strategieën zoals die zijn verwoord in het wetenschappelijk onderzoek van John Hattie: “Visible learning”. We willen graag een aantal effectieve strategieën in ons onderwijs gaan implementeren. We vinden het belangrijk dat het leren zichtbaar wordt voor de leerkracht maar ook voor de leerling zelf. Onze eerste ervaringen zijn heel positief en veel leerlingen kunnen er al heel enthousiast over vertellen. Bij dit project worden we begeleid door een trainer van Bazalt, Eveline Busch. Wetenschappelijk onderzoek koppelen we aan de onderwijspraktijk. We kiezen daarbij werkwijzen waarvan onderzoek bewijst dat ze veel effect hebben op het leren van kinderen.

We ontwikkelen hierbij als leerkrachten de volgende denkkaders:

Ik evalueer mijn manier van lesgeven aan de hand van het leren van mijn leerlingen

Ik ben een ‘change agent’, het succes en de tegenvallers bij het leren van mijn leerlingen komt voort uit wat ik als leraar of schoolleider doe of niet doe

Ik wil het meer hebben over leren dan over lesgeven

Ik zie toetsresultaten als feedback op de impact die ik heb als leraar

Ik ga in dialoog, niet in monoloog

Ik hou van een uitdaging en ik geef het niet op ‘mijn best te doen’

Ik ontwikkel positieve relaties binnen de groep en het lerarenteam

Ik geef leerlingen de kans om fouten te maken

Ik leer leerlingen praten over leren

Ik zie leren als zwaar werk