Visie

Visie

VISIE en MISSIE

Op samenwerkingsschool De Frissel  is iedereen, jong en oud, leerkracht, ouder of leerling, gelijkwaardig. Dat betekent niet dat we ook allemaal gelijk zijn.  De verschillen die  er zijn, zien we als een kans om te leren van elkaar en met elkaar. Daarom geven we op school ruimte  om elkaar te ontmoeten.  Op  school vormen waarden als uniciteit,  respect, veiligheid, vertrouwen en  integriteit de basis voor de omgang met elkaar. 

In een sfeer van veiligheid, onderling respect en vertrouwen in elkaar,  willen we  het leren van leerlingen richten op de totale ontwikkeling (‘hart, hoofd en handen’)  en dit leren voor hun ook zichtbaar en betekenisvol te maken. Om dat te bereiken werken we met een team gemotiveerde en ambitieuze  medewerkers  vanuit een professionele houding aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en streven we voor onze leerlingen naar prima onderwijsresultaten, een ieder naar eigen vermogen en kunnen.

Onder  'nieuws' en 'documenten '  wordt o.a. het visiedocument opgenomen wat voor aanvang van de samenwerkingsschool  onder verantwoordelijkheid van medezeggenschapsraad, schoolcommissie en identiteitscommissie tot stand is gekomen.