0512 34 12 74

Wetenschap en Techniek

Wetenschap en Techniek

WETENSCHAP EN TECHNIEK

We gaan op school voor de totale ontwikkeling van onze leerlingen. Het onderwijs wordt daarom in veel verschillende vakken aangeboden. Een extra accent leggen we op het vak wetenschap en techniek. In alle groepen wordt dit vak aangeboden. Het materiaal wat wij gebruiken is voor een deel zelf ontwikkeld  en nodigt uit tot ontdekkend leren. We hebben op school een eigen weerstation en jaarlijks organiseren we een techniekweek met een wedstrijd voor jong en oud. In groep 7 en 8 doen de leerlingen mee aan de citotoets Techniek om te bekijken wat zij van het onderwijs in techniek hebben opgestoken.