0512 34 12 74

Wie zijn we?

Wie zijn we?

Het team van De Frissel stelt zich voor:

In 2019-2020 bestaat ons team uit:

Geertje Zwama, leerkracht groep 1/2

Jetske Henstra, leerkracht groep 1/2

Nynke Postmus, leerkracht groep 3/4

Marianne de Boer, leerkracht groep 5/6

André van der Bijl, leerkracht groep 7/8

Paul Siemensma, leerkracht groep 7/8

Jelle Algra, leerkracht groep 7/8

Tiny Reinders

Wouter Rozema, onderwijsassistent

Seppie Boomsma, onderwijsassistent

Jantine Rering, interne begeleider en leerkracht groep 5/6

Halbe Kootstra, conciërge

Loes Mol, secretaresse

Egbert Klazenga, directeur

Contactpersoon voor klachten (team, ouders, leerlingen) is Jantine Rering