0512 34 12 74

Wie zijn we?

Wie zijn we?
100%
min
59%

Het team van De Frissel stelt zich voor:

In 2021-2022 bestaat ons team uit:

Geertje Zwama, leerkracht groep 1/2

Jetske Henstra, leerkracht groep 1/2

Nynke Postmus, leerkracht groep 3/4

Angela van Wijk leerkracht groep 5/6a

Marianne de Boer, leerkracht groep 6b/7

Wiebe Jeltema, leerkracht groep 8

Gera Olsthoorn, diverse groepenn

Tiny Reinders, diverse groepen

Wouter Rozema, onderwijsassistent

Jantine Rering, intern begeleider

Loes Mol, secretaresse

Egbert Klazenga, directeur

Contactpersoon voor klachten (team, ouders, leerlingen) is Jantine Rering