0512 34 12 74

Wie zijn we?

Wie zijn we?

Het team van De Frissel stelt zich voor:

In 2020-2021 bestaat ons team uit:

Geertje Zwama, leerkracht groep 1/2

Jetske Henstra, leerkracht groep 1/2

Nynke Postmus, leerkracht groep 2/3

Angela van Wijk leerkracht groep 4/5

Marianne de Boer, leerkracht groep 6

Wiebe Jeltema, leerkracht groep 7/8

Tiny Reinders, diverse groepen

Wouter Rozema, onderwijsassistent

Jantine Rering, intern begeleider

Halbe Kootstra, conciërge

Loes Mol, secretaresse

Egbert Klazenga, directeur

Contactpersoon voor klachten (team, ouders, leerlingen) is Jantine Rering