0512 34 12 74
Instemming

Instemming

De medezeggenschapsraad heeft dit schooljaar zijn instemming gegeven op onderstaande documenten/plannen/onderwerpen:

Schoolgids 2022-2023

Schooljaarplan 2022-2023

Calamiteitenplan

Corona/Covid protocol

Evaluatie en actieplan n.a.v. ouderpanelgesprekken

Professioneel statuut