0512 34 12 74
Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs op de Frissel

Op onze school staat het leerproces van alle leerlingen centraal. Het lesgeven staat daar in dienst van. Om het kind te begeleiden het beste uit zichzelf te halen, zorgen we voor zo gunstig mogelijke voorwaarden en een optimale omgeving. We werken met vijf groepen.
Onze school biedt onderwijs aan in een groot aantal vak- en vormingsgebieden. Met de keuzes die we maken sluiten we aan op de kenmerken van onze leerlingenpopulatie. We leggen in de school veel nadruk op de taaldomeinen woordenschatontwikkeling en technisch en begrijpend lezen. Hoewel we ons primair richten op de basisvakken rekenen en taal heeft de school een profiel ontwikkeld gekenmerkt door een evenwicht in de aandacht voor hoofd, hart en handen.
Een bijzonder profiel ontwikkelen we op het gebied van muzikale vorming en wetenschap en techniek.

Onderwijs
Ondersteunings-
structuur

Op onze school proberen we alle kinderen zo goed mogelijk op alle niveaus te ondersteunen.

Lees verder
Onderwijs
100%
min
32%
Visible Learning
School

We vinden het belangrijk dat het leren zichtbaar wordt voor de leerkracht maar ook voor de leerling zelf.

Lees verder
Onderwijs
Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Wij stellen in ons onderwijs alles in het werk om het gevoel van (zelf)vertrouwen te bevorderen en te ontwikkelen.

Lees verder


Onderwijs
KiVa en Fides

De basis voor het krijgen van zelfvertrouwen en het tegengaan van pesten wordt gevormd door de programma's KiVa en Fides (onderbouw).

Lees verder
Onderwijs
Wetenschap en
techniek

In ons onderwijs leggen wij een extra accent op het vak wetenschap en techniek. In alle groepen wordt dit vak aangeboden.

Lees verder
Onderwijs
Muzikale vorming

Muziek is voor de ontwikkeling van jonge kinderen van groot belang.

Lees verder