0512 34 12 74
Visible Learning School
100%
min
108%

Visible Learning School

Visible Learning School
Visible Learning School

We ontwikkelen hierbij als leerkrachten de volgende denkkaders:

Ik evalueer mijn manier van lesgeven aan de hand van het leren van mijn leerlingen

Ik ben gericht op verbetering en ik ben ervan overtuigd dat elke leerling vorderingen kan maken

Ik wil het meer hebben over leren dan over lesgeven en focussen op de taal die er bij hoort

Ik zie toetsresultaten als feedback op de impact die ik heb als leraar

Ik ga in dialoog, niet in monoloog

Ik hou van een uitdaging en ik geef het niet op ‘mijn best te doen’

Ik ontwikkel positieve relaties binnen de groep en het lerarenteam zodat het veilig is fouten te maken

Ik geef feedback die kinderen kunnen gebruiken. De feedback die ik krijg probeer ik te begrijpen en ik probeer er naar te handelen

Ik informeer leerlingen heel precies over hoe een goed resultaat er uit ziet.

Ik zie leren als hard werken.